Aanleiding

Als landbouwer zit je niet te wachten op gewasschade door dieren (faunaschade). Er zijn methoden om per soort schade te voorkomen, maar hoe maak je deze verschillende methodes, per soort nou inzichtelijk? Hoe biedt je deze informatie helder aan? Hoe helderder gecommuniceerd, hoe beter. Want er geldt nog steeds, voorkomen is beter dan genezen. Met deze opdracht kwamen het Faunafonds en BIJ12 bij ons.

Wat heeft De Lynx geleverd?

Om inzichtelijk te maken hoe je gewasschade kan voorkomen maakten we voor BIJ12 en het Faunafonds 5 'Faunaschade Preventiekits' (FPK). De preventiekits zijn online handleidingen waarin beschreven is hoe je gewasschade door dassen, ganzen, kleine zangvogels, kraaiachtigen en wild zwijn kan voorkomen. De FPK's zijn ook online beschikbaar en zowel te downloaden als PDF als speciaal voor het printen aangemaakte styling. Hierdoor is ook online gemakkelijk en snel een FPK te raadplegen.

In 2016 zijn de preventiekits nog verder aangevuld met 12 nieuwe soorten, met als resultaat voor 17 soorten een volledige faunaschade preventiekit.

Bekijk hier een voorbeeld van een Faunaschade Preventiekit.

Producten en diensten

  • Tekst
  • Beeld, Illustraties en Logo
  • Digitale Printversie (CSS print)