Animatie en infographic Slim Landgebruik

Tekst / Video en animatie / Vormgeving

Opdrachtgever

Louis Bolk Instituut, WUR
Home » Portfolio » Animatie en infographic Slim Landgebruik

De bodem is belangrijk voor de boer. Naast productie levert de bodem ook een belangrijke oplossing voor het klimaatprobleem. Door Slim Landgebruik kan CO2 uit de lucht in de bodem worden vastgelegd in de vorm van organische stof. Maar hoe doen we dat in de landbouw?

Resultaten van onderzoek van het Louis Blok Instituut en Wageningen UR hebben we gevisualiseerd in een animatie, overzichtelijke infographic en in een brochure en op posterformaat. Het Louis Bolk Instituut deelt deze visualisatie met agrarisch adviseurs die deze kennis in hun dagelijkse praktijk kunnen benutten en daarmee boeren stimuleren methoden uit Slim Landgebruik toe te passen.