Communicatiestrategie klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie / Strategie / Tekst / Vormgeving

Opdrachtgever

Regio’s Rivierenland en Rijk van Maas en Waal, gemeenten Doetinchem en Rheden
Home » Portfolio » Communicatiestrategie klimaatadaptatie

Werk je bij een gemeente, regio, waterschap of provincie aan klimaatadaptatie? De Lynx helpt je graag met een slimme communicatiestrategie. Met frisse ideeën om mensen actief bij klimaatadapatie te betrekken.

Het klimaat verandert, verander jij mee?

Het is een flinke opgave om onze omgeving aan te passen aan een veranderend klimaat. Die opgave lukt alleen mét elkaar. Dat vraagt om heldere en aansprekende communicatie met allerlei partijen. Samen met jou stippelen we de beste strategie voor die communicatie uit – op basis van het Strategisch Communicatie Frame van Betteke van Ruler en Factor C.  Daarmee heb je zicht op:

  • De communicatieopgave(n): we vertalen je hoofddoel naar concrete communicatiedoelen;
  • Je belangrijkste doelgroepen: we brengen in beeld wat hen beweegt en hoe je ze bereikt;
  • De meest effectieve acties: we bekijken wat de meest effectieve acties zijn waarmee je je doelgroepen in beweging brengt, op basis van het ingevulde communicatieframe.
  • De inwonerscampagne: we bepalen voor de doelgroep ‘inwoners’ de meest effectieve acties. Samen vormen die de basis voor een inwonerscampagne;
  • Plan van aanpak: we maken een helder plan van aanpak voor de uitvoering van de inwonerscampagne en de benadering van de andere doelgroepen;
  • Inschatting inzet voor uitvoering: we maken een complete inschatting van de benodigde kosten en uren voor de hele communicatie-inzet.

Ben je benieuwd naar de communicatiestrategieën voor klimaatadaptatie die we al maakten? Bekijk die van gemeente Doetinchem, Rheden, de Regio Rivierenland en Regio Rijk van Maas en Waal.

Neem contact op met Rianne Doller, onze specialist op dit onderwerp, als je wilt weten wat we voor jou kunnen doen: r.doller@delynx.nl

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden wil haar inwoners activeren en motiveren om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Wij adviseerden de gemeente hoe ze al bestaande communicatiemiddelen om kon vormen naar optimale communicatie met inwoners rond het thema klimaatadaptatie. Dat betekent vooral: goed samenwerken met partners en aanhaken bij communicatiekansen die zich voordoen.

 

Klimaat Actief Rivierenland

Werkregio Klimaat Actief Rivierenland werkt met negen gemeenten, waterschap en de provincie Gelderland aan een waterrobuust en klimaatbestendig Rivierenland. De Lynx stelde vanuit de uitvoeringsagenda van de werkregio een communicatiestrategie op.  We pakten daarna ook de uitvoering op en realiseerden een reeks communicatiemiddelen, zoals de website klimaatactiefrivierenland.nl en een pop-up tuin. Met deze handzame tuin – hij past in een tas!  – leren kinderen (en volwassenen) in een paar stappen hoe je van een grijze tuin naar een groene tuin komt.

 

Pop-up tuin 

Zoek je een educatieve tool op het gebied van klimaatadaptatie? Communicatiebureau de Lynx ontwikkelde een handzame tuin die past in een tas! Deze Pop-Up tuin laat zien hoe je in een paar stappen van een grijze tuin naar een groene tuin komt. Om in te zetten bij scholen, op een markt of bij de bibliotheek. Benieuwd? Bekijk hier de factsheet.

Gemeente Doetinchem 

Gemeente Doetinchem zet stappen om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. Dat vraagt om actieve betrokkenheid van inwoners, bedrijven en scholen. En met de andere afdelingen van de gemeente zelf. De Lynx onderzocht welke actieve samenwerkingspartners er zijn (zoals GGD, BuHa, Energieloket), en wat de kansen zijn om samen met die partners effectief over klimaatadaptatie te communiceren met alle doelgroepen.

 

Het klimaat verandert, verander je mee?

De Werkregio RAS Rijk van Maas en Waal heeft de ambitie op de regio klimaatbestendig te maken, samen met alle aangesloten gemeenten, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland. In samenwerking met De Bastei, het Nijmeegse centrum voor natuur, brachten we in beeld welke communicatielijnen het meeste effect sorteren bij geselecteerde doelgroepen. We stelden vervolgens de regionale communicatiestrategie op, met een centrale kernboodschap, die steeds lokaal aan te passen is.

 

Bekijk de Factsheet