Basisverhaal voor Programma Natuur

Strategie / Tekst

Opdrachtgever

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Home » Portfolio » Basisverhaal voor Programma Natuur

Veel Nederlanders hebben een positief beeld bij natuur. Tegelijkertijd hebben zij geen duidelijk beeld van wat natuur is en wat ervoor nodig is om de natuur in stand te houden, of hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. In het kader van het Programma Natuur maakten wij een ‘gedragen verhaal’ over de waarde en het belang van een gezonde natuur’. Daar hebben we uitwerkingen bij gemaakt, onder meer voor de communicatie in natuurgebieden waar wordt gewerkt aan natuurherstel.

Met het Programma Natuur investeren Rijk (Ministerie van LNV), provincies en terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL) in het herstel en behoud van natuur. Met een gezamenlijke communicatiestrategie willen zij er aan werken dat een grote groep Nederlanders zich meer bewust worden van het belang van natuur en van natuurherstelmaatregelen. Dit moet bijdragen aan de natuurinclusieve samenleving.

Met deze mooie en uitdagende opdracht zijn wij het veld ingedoken, samen met Gloed Communicatie. We hebben publieksonderzoeken doorgespit, gedragsonderzoekers en natuurwetenschappers gesproken, input voor het natuurverhaal opgehaald bij diverse stakeholders en burgers die van natuur genieten bevraagd over welk natuurverhaal bij hen zou kunnen landen.

Alle verzamelde kennis en informatie hebben we benut voor een basisverhaal bij het Programma Natuur. Dit verhaal is gepretest bij de doelgroep: de burgers die van natuur kunnen genieten. De resultaten van de pretest zijn verwerkt in een nieuwe versie van dit basisverhaal. Dit hebben we aangevuld met strategische uitgangspunten voor de communicatie en uitwerkingen voor verschillende situaties.

Hiermee kunnen ministerie van LNV, provincies, terreinbeheerders en Rijkswaterstaat aan de slag met de uitvoering van de communicatie voor het Programma Natuur. Het is prettig om te zien dat het verhaal goed landt en ook al wordt gebruikt.

Voor deze opdrachtgever maakten we ook:

Klik op de afbeelding om het basisverhaal te downloaden (pdf)