Communicatie Agenda Natuurinclusief

Tekst / Vormgeving / Websites

Opdrachtgever

Ministerie van LNV
Home » Portfolio » Communicatie Agenda Natuurinclusief

Met de Agenda Natuurinclusief willen het ministerie van LNV, de twaalf provincies, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LandschappenNL biodiversiteit weer een vanzelfsprekende plek geven in ons denken en doen. Daar kunnen wij het natuurlijk alleen maar hartgrondig mee eens zijn.

Hoe tof dat we de communicatie voor Agenda Natuurinclusief mogen verzorgen. We organiseerden webinars, maakten video’s, nieuwsbrieven en hielpen een handvest op papier te zetten. Dat handvest goten we in een modern e-zine: bondig, kleurrijk en vol inspirerende voorbeelden. Zo wordt iedereen net zo enthousiast over dit plan als wij!

Na het handvest volgden nog de contourenschets en de agenda zelf, waarvoor we met net zo veel enthousiasme de redactie en vormgeving deden.

klik op de afbeelding om de Agenda Natuurinclusief 1.0 te downloaden (pdf, 5MB)

klik op de afbeelding om het achtergronddocument Agenda Natuurinclusief 1.0 te downloaden (pdf, 15MB)