5 jaar Nationale Bijenstrategie

Tekst / Vormgeving

Opdrachtgever

Ministerie van LNV
Home » Portfolio » 5 jaar Nationale Bijenstrategie

Ruim 100 partijen in Nederland werken in de Nationale Bijenstrategie samen om de (wilde) bijen, vlinders en zweefvliegen in Nederland weer in de lift te helpen. Dat doen ze sinds 2018, met 2030 als stip op de horizon. Dan moet het weer goed gaan met alle bestuivers. Ruim 5 jaar na de start, maakten de partijen de balans op: zijn we al op de goede weg?

De conclusie: ja, zeker, waar het gaat om bewustwording, beter beheer van groen, kennis over (wilde) bijen en onderlinge samenwerking. Nog niet echt, als het gaat om toename van hete aantal bestuivers. Om de dalende trend te keren blijkt méér inzet nodig te zijn. Daar wordt de komende jaren hard aan verder gewerkt. Het ministerie van LNV vroeg ons mee te helpen de rapportage 5 jaar Nationale Bijenstrategie te maken en mooi vorm te geven.

Lees het rapport: Rapport+5+jaar+Nationale+Bijenstrategie

Foto cover: M. Reemer