Webinars: organisatie, techniek en gespreksleiding

(Online) evenementen

Opdrachtgever

O.a. ministerie van LNV, IPO, VBNE, Natuur en Milieu Gelderland, Federatie voor Zorgboeren
Home » Portfolio » Webinars: organisatie, techniek en gespreksleiding

Geen reistijd, geen oppas regelen en dus makkelijk in te passen in drukke agenda’s. Live is misschien wel gezelliger, online biedt de mogelijkheid om eenvoudig meningen te peilen via polls, om vragen te verzamelen in de chatfunctie en indien gewenst binnen 5 seconden te splitsen in subgroepen. Kom daar maar eens om in een live bijeenkomst!

 

De Lynx kan je in veel taken bij staan: het programma opstellen, sprekers vragen, het opstellen en verzenden van de uitnodiging, registratie van de aanmeldingen, verzenden van reminders en bevestigingen, gespreksleiding, techniek (met grote voorkeur voor Zoom) en verslaglegging.

Onze opdrachtgevers tot op heden voor de webinars zijn: o.a. ministerie van LNV, IPO, VBNE, Natuur en Milieu Gelderland, Federatie voor Zorgboeren, Stichting Bargerveen, Natuurmonumenten en LandschappenNL.

Ook een webinar organiseren? Bel of mail dan met Kristel Kleinhesselink, onze specialist: k.kleinhesselink@delynx.nl / 0317-465546.

Webinars om stakeholders te betrekken

Twee webinars rond Agenda Natuurinclusief, met als doel om deelnemers te informeren en vooral te betrekken bij het opstellen van de agenda.
Doelgroep: beleidsmakers, uitvoerende diensten, maatschappelijke organisaties
Gemiddeld aantal deelnemers: 125

Webinars om kennis te delen

Drie webinars over ecologisch assessment voor natuurgebieden: exoten, meer biotische kwaliteit, meer dynamiek in het natuurbeheer
Doelgroep: natuurbeheerders
Doel: nieuwe kennis uit onderzoek op toegankelijke wijze aanbieden
Gemiddeld aantal deelnemers: 100

Webinars om animo te peilen

Twee webinars over meer bos in Nederland. Gezamenlijk initiatief van Probos en De Lynx.
Doel: peilen hoe groot het animo is voor meer bos (groot!) en hoe we dat kunnen bewerkstelligen
Doelgroep: alle bos- en bomenliefhebbers, met name bij overheden en maatschappelijke organisaties
Gemiddeld aantal deelnemers: 75

Webinars met nieuwe generatie aan het woord

Drie webinars voor Natuur en Milieu Gelderland over natuur, landbouw en klimaat met vooral de generatie tot 35 jaar aan het woord. Hoe zetten zij zich in, wat vinden ze dat er moet gebeuren? Inspiratie van de nieuwe generatie voor de iets oudere achterban van NMG, in het kader van het 50-jarig bestaan.
Gemiddeld aantal deelnemers: 50