Waar we echt blij van worden? Tegels eruit, en egels er in! Ofwel: meer natuurlijk groen in de bebouwde kom. Of het nu om bermen, plantsoenen of particuliere tuinen gaat, er is nog veel te vergroenen. Die verandering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bewoners moeten hier aan wennen en de uitvoerders vinden het ook vaak maar lastige ommezwaai. Moed, beleid, vertrouwen èn enthousiasme zijn belangrijke ingrediënten. We pakken het graag samen met u op.

Hieronder treft u een aantal projecten waarin we samen met gemeenten aan vergroening hebben gewerkt.

Wilt u meer weten? Bel of mail  met Miranda Koffijberg (0317 – 466430) of Judith Harrewijn (0317-466438).


Biodiversiteitsplan

De gemeente Ede heeft de ideeën en de inhoud voor een Biodiversiteitsplan, en wij kunnen het dan weer op een logische manier op papier krijgen. Iedereen is tevreden met het resultaat:
delynx.nl/nieuws/sterker-met-natuur-biodiversiteitsplan-van-ede


Participatie in groenbeheer, samen vergroenen

Net als in veel andere gemeenten streeft de gemeente Wageningen naar een andere invulling van het groenbeheer. Met veel meer ruimte voor participatie en communicatie. We hebben hier de richting voor uitgezet in een communicatieplan bij Groenbeheerplan.
delynx.nl/project/communicatie-rondom-groenbeheer-gemeente-wageningen


Wageningse groene initiatieven in beeld

De gemeente Wageningen mag zich in 2018-2019 de groenste stad van Nederland noemen. Op de website WageningenDuurzaamGroen is te zien wat voor groene plannen er binnen de gemeente leven. Niet alleen bij ambtenaren maar ook bij de Wageningse samenleving. De Lynx beheert de site voor de gemeente. Noem het een 'thuiswedstrijd', we zijn zelf ook geregeld betrokken bij groene initiatieven.
Lees meer op delynx.nl/project/groen-wageningen


Stenen uit Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft al mooie succes geboekt met Operatie Steenbreek. Vorig jaar zijn er 100.000 tegels uit gegaan. Met hulp van De Lynx.
delynx.nl/nieuws/stenen-uit-nijmegen


Stedelijk groen

Voor de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur hebben we de communicatie verzorgd met als doel meer nieuwe stedelijke natuur in Nederland van de grond te krijgen.
delynx.nl/project/green-deal-nieuwe-stedelijke-natuur


Groen ín een competitie

In aanloop naar de Groencompetitie van Entente Florale in 2016 hebben we samen met de gemeente Wassenaar een nieuwe groene koers uitgezet, en tevens ondersteund met ontwikkeling van projectlogo en diverse producten.
delynx.nl/project/groene-koers-wassenaar


Daarmee samenhangt de productie van een wandelgids over cultuurhistorie in de duinen. Meer mensen naar buiten, meer bewust van de cultuurhistorie die voor het oprapen ligt.
delynx.nl/nieuws/wandelboekje-en-e-zine-cultuursporen-in-de-duinen