Aanleiding

Hoe vermarkt je ruim 900 km wandelplezier? Het wandelroutenetwerk Hof van Delfland telt 900 km aan paden. Het voert langs de mooiste groene plekken in en tussen Den Haag, Delft en Rotterdam.  Zee, vlietlanden, droogmakerijen, stadsparken en bos: je komt er allemaal langs.

GroenService Zuid-Holland benaderde ons voor een marketingcommunicatiecampagne om het wandelroutenetwerk goed in de markt te zetten. Vooral bij gezinnen, gezondheidslopers en wandeltoeristen. Een hele brede doelgroep dus, waarvan een deel vooral via traditionelere middelen te bereiken is.

We kozen daarom voor een mix van online en offline communicatiemiddelen. Voor alle doelgroepen organiseerden we enkele evenementen, want wandelen is immers een en al beleving!
De communicatiecampagne ( maart 2015 t/m juli 2016) liep in het oog; het wandelroutenetwerk Hof van Delfland stond op shortlist voor de Wandeltrofee 2016.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

Voor het Wandelroutenetwerk hebben we veel producten verzorg, zowel online als offline. Online zorgen we op de  digitale thuisbasis van het netwerk, www.Heerlijkbuiten.nl,  voor alle basiscontent voor de subpagina's over het wandelroutenetwerk en hielden die up-to-date. We voedden  Facebook en Twitter met content, en maakten gebruik van social influencers om conversatie op gang te brengen over de wandel evenementen.

Drukwerk

We maakten een frisse, aantrekkelijke,  gratis bewaarkrant over het wandelroutenetwerk (oplage 80.000) met specifieke tips voor de drie doelgroepen. Die werd overal goed ontvangen. We verspreiden hem via ondernemers,  VVV’s,  publieksbalies van gemeenten  gezondheidscentra, bibliotheken en deels ook huis-aan-huis. Om vervolgens iedereen te kunnen bedienen ontwikkelden we voor iedere doelgroep een eigen themaroute en goten die in aantrekkelijke, handzame folders (en op de website).

De 110 grote informatiepanelen die langs het routenetwerk kwamen te staan, boden aan de achterzijde ruimte voor andere, dan alleen praktische informatie. Wij maakten een basisontwerp voor een beeldende uitnodiging om de passerende wandelaar te prikkelen ook eens op ‘verderop in de regio’ te gaan lopen.

Promotie wandelroutenetwerk

Ter promotie van het wandelroutenetwerk stonden we in 2016 met een stand op de Fiets- en wandelbeurs.  We ontwikkelden het standmateriaal en zorgden voor de bemensing - die veel beursbezoekers warm wist  te maken voor het wandelroutenetwerk.

Maar ook lokaal zaten we niet stil. Om recreatieondernemers en lokale organisaties te betrekken én natuurlijk om wandelaars het routenetwerk te laten ontdekken, organiseerden in 2015 een feestelijk openings ‘wandelweekend’ met 60 activiteiten. En in 2016 een eendaags wandelfestival met 30 activiteiten:  van een Foodwalk tot Polderpicknick. Uiteraard zorgden we voor volop aandacht van lokale en regionale pers, en verspreiden we een kom-naar-het-festival-flyer in de hele regio.

Beeld en verhalen

Wandelaars lopen langs vele kilometers ‘verhalen’ – oude of nog ‘in de dop’ – van de plekken vol natuur en cultuur die aan het wandelroutenetwerk liggen. Rond de opening van het netwerk organiseerden we daarom een verhalenwedstrijd. Via een mix van social media, lokale persberichten en  een poster  brachten we die breed onder de aandacht. Dat leverde grappige en ontroerende verhalen op. Een professionele jury reikte de winnaars een prijs uit.

En om deze verhalen te ondersteunen is natuurlijk mooi beeld nodig. Om mensen met mooie beelden te verleiden te gaan wandelen in Hof van Delfland, organiseerden we een fotoshoot met modellen. Zo beschikt GroenService Zuid-Holland over een beeldbank vol  doelgroepgerelateerde beelden, goed bruikbaar voor alle communicatiemiddelen.

Producten

  • Bewaarexemplaar: de ‘Wandelkrant’
  • Er-op-uit:  flyers met themaroutes
  • Achterkant van informatiepanelen
  • Wandelweekend en Wandelfestival
  • De Verhalenkaravaan
  • Promotiestand  op de grote Fiets- en wandelbeurs
  • Content  voor het web
  • Social media – en influencers
  • Fotoshoot