Ambitie: in 2030 wil gemeente Wageningen klimaatneutraal zijn

Gemeente Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te realiseren, wil ze samenwerken met bewoners, instanties en bedrijven. De gemeente stelde het Klimaatplan 2017-2021 op dat door meer dan 30 klimaatpartners werd ondertekend. Hoe kun je blijvend succesvol communiceren over dit Klimaatplan? De Lynx adviseert gemeente Wageningen hierover.

Bedenken en uitvoeren: ‘Wageningen is op weg naar Klimaatneutraal’

We schreven het communicatieplan “Wageningen is op weg naar Klimaatneutraal” en werkten hiervoor een actieplan uit. We organiseerden samen met de gemeente Wageningen, Coalitie Energieneutraal Wageningen en Wageningen Werkt Duurzaam diverse (start)bijeenkomsten voor bewoners, instanties, bedrijven en de klimaatpartners.

Onze medewerkers bezochten projecten en interviewden bewoners en ondernemers die een mooie stap richting klimaatneutraal bouwen of werken hebben gezet. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor een toekomstig klimaatneutraal Wageningen in 2030. Deze verhalen zijn terug te vinden op de door ons ontwikkelde en website wageningenklimaatneutraal.nl.

We schreven teksten, maakten foto’s en het ontwerp voor een huis-aan-huis verspreide krant. Ook de sprekende logo's zijn door onze ontwerpers gemaakt. We beheren de websites en verzenden de nieuwsbrief Wageningen Klimaatneutraal.

Ook bedrijven steeds meer klimaatneutraal door Wageningen Werkt Duurzaam

Om bedrijven begeleiding te bieden om klimaat neutraler te worden is Stichting Wageningen Werkt Duurzaam opgericht. Wij schreven een communicatieplan en plan van aanpak voor een effectieve strategie om bedrijven te bereiken en de profilering van Wageningen Werkt Duurzaam voor het werven van leden. We hielpen ook bij de uitvoering zoals het beheren van de website en nieuwsbrief, contact met bedrijven en de productie van flyers en een infographic.

Diensten en producten voor ‘Wageningen Klimaatneutraal’

Heeft uw organisatie ook ambitie om klimaatneutraal te worden? Vraag ons gerust om hulp!

De Lynx maakt zich oprecht zorgen over de gevolgen van klimaatveranderingen. We houden ons daarom graag bezig met duurzaamheid. Ontdek hier wat wij voor je kunnen betekenen of neem direct contact met ons op.