Aanleiding

Gemeente Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te realiseren, wil ze samenwerken met bewoners, instanties en bedrijven. De gemeente stelde het Klimaatplan 2017-2021 op dat door meer dan 30 klimaatpartners werd ondertekend.

De gemeente staat daarnaast voor de uitdaging om alle huishoudens wijkgericht te begeleiden naar een overstap van gas naar een duurzame energiebron. Bij deze Warmtetransitie zijn tal van spelers betrokken: woningbouwcorporaties, netbeheerders, grote instellingen als scholen en zorgverleners, de gemeente en natuurlijk de Wageningse inwoners en bedrijven.

Hoe communiceer je binnen dit complexe krachtenveld? De Lynx adviseert gemeente Wageningen hoe de communicatie aan te pakken.

Wat heeft de Lynx geleverd?

We schreven het communicatieplan “Wageningen is op weg naar Klimaatneutraal” en werkten hiervoor een actieplan uit. We organiseerden samen met de gemeente Wageningen, Coalitie Energieneutraal Wageningen en Wageningen Werkt Duurzaam diverse (start)bijeenkomsten voor bewoners, instanties, bedrijven en de klimaatpartners. Onze medewerkers bezochten projecten en interviewden bewoners en ondernemers die een mooie stap richting klimaatneutraal bouwen of werken hebben gezet. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor een toekomstig klimaatneutraal Wageningen in 2030. Deze verhalen zijn terug te vinden op de door ons ontwikkelde en website wageningenklimaatneutraal.nl.

We schreven teksten, maakten foto’s en het ontwerp voor een huis-aan-huis verspreide krant. Ook de sprekende logo's zijn door onze ontwerpers gemaakt. We beheren de websites en verzenden de nieuwsbrief Wageningen Klimaatneutraal.

Wageningen Werkt Duurzaam
Om bedrijven begeleiding te bieden bij verduurzaming is Stichting Wageningen Werkt Duurzaam opgericht. Wij schreven een communicatieplan en plan van aanpak voor een effectieve strategie om bedrijven te bereiken en de profilering van Wageningen Werkt Duurzaam voor het werven van leden. We hielpen ook bij de uitvoering zoals het beheren van de website en nieuwsbrief, contact met bedrijven en de productie van flyers en een infographic.

Warmtetransitie
Ook voor de Warmtetransitie schreven we een communicatieplan en plan van aanpak. We ontwikkelden een Warmtekraam als informatiepunt over de energietransitie voor bewoners op de zaterdagmarkt en ondersteunden de Benedenbuurt met hun communicatie. Lees hier meer over het project Warmtetransitie.

Producten

Klimaatcommunicatie

De Lynx is al een aantal jaren in beweging met het klimaatvraagstuk, omdat we ons oprecht zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering. Lees wat wij verder aan klimaatcommunicatie doen.