De Lynx werkt voor natuur en landschap, maar ook steeds vaker voor duurzaamheid. Gemeente Wageningen vroeg ons om een communicatiestrategie op te stellen voor de warmtetransitie. Bij deze transitie - die steeds actueler wordt - gaat het over 'van het gas af' en de vervanging van aardgas door duurzame warmtebronnen. De Lynx adviseert de gemeente hoe de communicatie aan te pakken.

Warmtetransitie is een gezamenlijk proces

Bij de transitie zijn tal van spelers betrokken: woningbouwcorporaties, netbeheerders, grote instellingen als scholen en zorgverleners, de gemeente en natuurlijk de Wageningse inwoners en bedrijven. Hoe communiceer je binnen dit complexe krachtenveld? En als je kijkt naar de mensen die in Wageningen wonen en ondernemen, welke benadering slaat dan aan?

Een extra uitdaging is dat de warmtetransitie een gezamenlijk proces is. De gemeente kan en wil het niet alleen doen, maar roept inwoners en bedrijven op om mee te denken en mee te doen. Dan gaat het over vragen als: hoe betrek je mensen hierbij? Hoe kun je de voorhoede verder versnellen en samen met hen alternatieven voor aardgas onderzoeken en uitrollen in hun wijk? En hoe zorg je dat je iedereen mee krijgt?

Wat deed De Lynx?

De Lynx schreef het communicatieplan met daarin naast de analyse een voorstel voor de inhoudelijke boodschap, campagneboodschappen en -beelden en een plan van aanpak.