Wat was de aanleiding?

Waar moet het naar toe met het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem? De discussie over de invulling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 is (weer) in volle gang. De staatsecretaris stuurde in 2016 een ambitieus discussiepaper naar de Tweede Kamer. Hij wilde ook weten hoe de samenleving naar GLB kijkt: de burgers, boeren, onderzoekers, landbouw- en groene organisaties,enz. Het ministerie van EZ vroeg de Lynx  (opnieuw) een online discussie op te zetten.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

 • Levendige online discussie
  Vanaf mei 2016 poneren we wekelijks een of twee prikkelende stellingen ontleend aan o.a. het discussiepaper van de staatssecretaris. Die is steeds ingeleid door een blog van iemand ‘uit het veld’.  We weten: een levendige online discussie ontstaat vaak niet vanzelf, dat heeft soms een zetje nodig. We benaderen  daarom actief mensen uit de verschillende hoeken van het veld, in goed overleg met beleidsmedewerkers van het ministerie en onderzoekers van het LEI.
 • Website en twitter
  Voor het ministerie van EZ ontwikkelden en bouwen we al in 2009 al de website ToekomstGLB, een platform voor nieuws en discussie rond het landbouwbeleid. Sindsdien houden wij de website actueel met nieuws en informatie en interessante bijdragen uit het veld. Er is uitdrukkelijk ruimte voor kritische geluiden!
  We beheren ook een actief Twitteraccount, met ruim 2100 volgers.
 • Infographics
  We maakten een serie mooie infographics die de toekomstscenario’s – gemaakt door het  LEI -  op een aansprekende manier verbeelden. Ze maken de vaak wat abstracte materie ineens goed begrijpelijk.
 • Videoserie GLB-tour
  In de aanloop naar het huidige GLB gingen we in 2009 op ‘GLB-tour’. Op verschillende bedrijven maakte we video’s die lieten zien wat verandering van het GLB op bedrijfsniveau betekent. In 2012 en eind 2014 bezochten en filmden we de boeren opnieuw: wat was er daadwerkelijk veranderd, en hoe kijken ze nu aan tegen het GLB?
 • Placemat en factsheets
  Via factsheets en een ‘placemat’ brachten we op een speelse manier het (complexe) GLB-proces in beeld.