Wat was de aanleiding?

De Nationale Parken in Nederland zoeken naar een nieuwe toekomst nu de nationale overheid haar handen er van af heeft getrokken. Ze moeten op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen.  Dat geldt ook voor Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. De bestuurders van het nationaal park vroegen ons  samen met adviesbureau Aequator Groen & Ruimte  een stimuleringsagenda op te stellen.  Die agenda moet een voorstel doen voor de nieuwe organisatie van het nationaal park en aangeven welke  geschikte projecten op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Wat heeft de Lynx geleverd?

We organiseerden verschillende werksessies, gebiedsbijeenkomsten en een informatiebijeenkomst om ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners optimaal te betrekken bij het formuleren van kansrijke projecten. Ook hebben we de concept-teksten voor de stimuleringsagenda geschreven. Deze is inmiddels vastgesteld door het kernteam van het NP. Met deze stimuleringsagenda kan het kernteam met gerichte stappen werken aan de kwaliteit van het nationaal park. Daarbij gaat de aandacht met name naar de mogelijkheden voor recreatieve kansen in de zone rond het kerngebied.