De gemeente Ede presenteerde eind februari een ‘Programma Biodiversiteit’. Daarmee verankert ze biodiversiteit steviger in haar eigen beleid. Ook wil Ede samen met  anderen actief aan de slag om kwetsbare soorten te beschermen. ‘Samen sterker met natuur’ is dan ook de titel van het programma. De gemeente vroeg De Lynx de redactie en de vormgeving te verzorgen;  dat deden we graag.

Spread biodiversiteitsplan Ede

Plan voor biodiversiteit

Ede is een van de eerste gemeenten met een speciaal beleidsplan voor biodiversiteit. Niet gek, want Ede staat in de top 5 van gemeenten met de meeste biodiversiteit. De gemeente was ook een voorloper in het ecologisch beheer van openbaar groen. Met het Programma Biodiversiteit (pdf 5,9MB) zet ze een volgende stap.  Belangrijke pijler in de aanpak: biodiversiteit is voortaan integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen. Natuurinclusief bouwen wordt de norm.

Aan de slag met vergroening

Het Programma Biodiversiteit maakt straks onderdeel uit  van de Omgevingsvisie. Intussen gaat de gemeente dit jaar al concreet aan de slag, zoals met:

  • het vergroenen van schoolpleinen
  • de aanleg van Tiny Food Forests
  • een pilot mineralen terugbrengen in de bosbodem
  • stimuleren van kringlooplandbouw
  • cursussen bodembiologie
  • onderzoek naar de meest effectieve manieren om insecten te beschermen.

Het plan in de media

Willemien Vreugdenhil, wethouder van gemeente Ede, spreekt in bovenstaand filmpje over het belang van het Programma Biodiversiteit. Eerder plaatste gemeente Ede het persbericht Ede in actie voor behoud biodiversiteit met een oproep aan bewoners en organisaties in Ede om samen aan de slag te gaan met biodiversiteit. Het biodiversiteitsplan wordt eind maart nog voorgelegd aan de gemeenteraad.