Aanleiding

Riet uit de Weerribben en de Wieden staat bekend als het beste dekriet ter wereld. Het werk van de ruim 200 telers van dit riet, zorgt er ook voor dat het schitterende landschap van Nationaal Park de Weerribben-Wieden blijft bestaan. Maar het werk staat onder druk: de inkomsten zijn laag, onder meer door toenemende concurrentie van buitenlands riet. Samen met de rietlandbeheerders ontwikkelde De Lynx daarom een communicatie- en marketingstrategie om de kwaliteit van het Weerribben en Wieden-riet goed uit te dragen naar de doelgroep: de eigenaren van een (opnieuw te dekken) rieten dak. Er is een nieuw logo gemaakt, een website, een brochure en een emaille schildje voor aan het dak. Ook is het ambachtelijke werk van de riettelers en hun bijdrage aan natuur en landschap in beeld gebracht in een fraai koffietafelboek.

Met de nieuwe communicatiemiddelen kunnen de riettelers hun ondernemerschap beter vorm geven.

Producten

  • Marketing- en communicatiestrategieën
  • Nieuwe huisstijl
  • Brochure
  • Website
  • Koffietafelboek
  • Plaquetten/dekschildjes voor aan woningen