Voor ProBos, het kennisinstituut op het gebied van houtketens en Bosbeheer, hebben we een aantal mooie opdrachten uit mogen voeren. Het leuke is de variatie in de verschillende opdrachten. Vanuit al onze expertisegebieden hebben we ons al in kunnen zetten voor ProBos!

Merkstrategie & Identiteit

Een heldere identiteit geeft richting, zowel intern als extern. Om meer lijn in hun communicatie te brengen ebben we meegedacht aan een merkstrategie voor ProBos. Deze strategie is vervolgens uitgewerkt in een visie, identiteit en een pay-off. ‘ProBos weet wat er gebeurt in bos en hout’ staat nog steeds als Pay-Off op de website!

Engelse website

In Nederland en Vlaanderen is Probos een bekende naam. Om ook in West-Europa goed op de kaart te komen konden ze een Engelse site goed gebruiken. Wij verzorgden voor Probos daarom een Engelse website die hun belangrijkste expertises goed onder de aandacht bracht. We maakten het ontwerp, bouwden de site en hebben de teksten verzorgd. Een totaalpakket!

Kijk ook op: www.probos.nl/en

Ondersteuning Seminar Inlands Hout

Samen met SHR heeft ProBos een onderzoek gedaan naar de toepassing van Nederlands hout in de bouw. De resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd tijdens een seminar. Om te zorgen dat de presentatie er mooi en verzorgd uit zag hebben wij de presentatie vorm gegeven.

Ondersteuning met video

Ter ondersteuning van de presentatie hebben we, met dank aan De Mobiele Filmcrew, drie korte video’s opgenomen bij projecten waar inlands hout in de bouw gebruikt is. Deze zijn vervolgens in de presentatie gebruikt als extra visuele ondersteuning van het verhaal.