Meegroeien met Park Lingezegen

Park Lingezegen? Dat is het grootste landschapspark van Nederland! Het verrees de afgelopen tien jaar als groene buffer tussen Arnhem en Nijmegen. We zijn trots dat we vanaf het prille begin meewerkten om de ambitieuze plannen tot werkelijkheid te maken en Park Lingezegen - bijna letterlijk - op de kaart te zetten. Reden we het eerste jaar nog met eigen koffiekannen naar de overleggen met enkele bewoners, inmiddels bedienen we dagelijks vele gebruikers van het park met informatie over waar het nu weer bruist en ritselt in Park Lingezegen.

Aanleiding

In het sterk verstedelijkende gebied van Arnhem en Nijmegen lagen 15 jaar terug de plannen klaar voor een landschapspark van maar liefst 1700 hectare. Bedoeling was dat het park de 160.000 huidige en toekomstige inwoners van Arnhem-Zuid, Bemmel, Huissen, Elst en Nijmegen-Noord ruimte ging bieden voor sport, ontspanning, natuur en spelen. Kortom om ‘lekker diep adem te kunnen halen vlakbij huis’.
Zo’n groot park van nul af aan creëren vraagt enorm veel communicatie met veel partijen. De parkorganisatie vroeg De Lynx om een groot deel van die communicatie op te pakken. Om mensen - met en zonder weerstand… - mee te nemen in de droom van een nieuw, levendig landschapspark. Om ze te laten weten wat er in hun omgeving ging gebeuren en hen daarbij te betrekken. En om ze te verleiden het park meer en meer te ontdekken en gebruiken.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

We zorgen voor de communicatie in en over Park Lingezegen in de volle breedte van het vak: van strategisch lange termijn advies tot het vormgeven en regelen van het kleinste informatiepaneel. Uiteraard stippelden we, steeds als een nieuwe fase aanbrak, de communicatiestrategie uit en legden dat vast in een communicatieplan. We ontwikkelden de huisstijl, de website - en de herziening daarvan - , de nieuwsbrief - en ook de herziening daarvan - , informatiepanelen, spandoeken, brochures, folders en de recreatiekaart.

Waar een schop de grond in gaat, bestaat bij omwonenden ook vaak behoefte om mee te praten en te denken. Omgevingscommunicatie is dan ook een substantieel onderdeel van ons werk. We organiseerden veel inloop- en informatieavonden. Ook werken we mee aan feestelijke activiteiten waarmee het park een steeds vertrouwder gebied is geworden voor inwoners uit de wijde omgeving. Zoals de jaarlijkse Dag van Park Lingezegen, de jaarlijkse Lingezegenloop, de samenwerking met de Nijmeegse Vierdaagse en de Boomfeestdag.

Zo geven we voortdurend invulling aan wat Park Lingezegen moest gaan worden: een veelzijdig park, ‘mooi dichtbij!‘

Producten