Aanleiding

Natuurmonumenten schrijft voor al haar gebieden eens in de 18 jaar een Natuurvisie. In de Natuurvisie geeft Natuurmonumenten aan hoe ze het gebied wil gaan beheren en welke maatregelen ze daarvoor wil nemen. Ecologen, hydrologen, deskundigen op het gebied van recreatie en  cultuurhistorie en natuurlijk de dagelijkse beheerders stippelen samen de gewenste koers uit. Die koers moet vervolgens helder en inzichtelijk op papier komen te staan.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

In de rol van 'penvoerder' luisterden en schreven we voor vijf natuurvisies mee met alle overleggen en tekenden de uitkomsten op in leesbare publicaties. We verzorgden ook de vormgeving van de Natuurvisies in de huisstijl van Natuurmonumenten en maakten kaarten die de visie verbeelden en die aangeven waar welke maatregelen genomen zullen worden.

Natuurmonumenten betrekt graag haar leden, omwonenden en andere belangstellenden bij de ontwikkeling van de natuurgebieden. Daarom maakten we ook enkele publieksversies van de Visies: aantrekkelijke folders met kaarten en foto’s en korte, heldere toelichtingen. Iedereen kan zich daarmee even verplaatsen naar de toekomst van het natuurgebied: wat gaat er gebeuren en waarom?

Producten

  • Tekst en vormgeving diverse Natuurvisies
  • Publieksversie Natuurvisies