Aanleiding

Na ruim 20 jaar belangenbehartiging voor agrarisch natuurbeheer stopte in maart 2016 het werk van Veelzijdig Boerenland, dé koepel voor agrarisch natuurbeheer in West-Nederland. Met een ‘eenmalig magazine op maat’ wilde Veelzijdig Boerenland terugblikken op het verzette werk. Maar vooral wilde ze vooruitkijken. En iedereen die werkt binnen het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuurbeheer meegeven dat de ‘kloof’ tussen boeren en natuur te overbruggen is.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

In nauw overleg met Veelzijdig Boerenland stelden we een inhoudsopgave op voor het magazine. Welke onderwerpen verdienen een plek, welke betrokkenen moeten zeker worden geïnterviewd? We zorgden voor een mooi ‘ritme’ in het blad, in de afwisseling van thema’s, in het type artikel en in de beelden.

Vervolgens hielden we interviews met ingewijden (bestuurders, onderzoekers, collega-koepels). We maakten portretten van boeren die met passie werken aan natuurbeheer. Zetten de geschiedenis van agrarisch natuurbeheer in een tijdlijn en vroegen reacties vanuit verschillende organisaties op stellingen. We verzorgden een groot deel van de fotografie, deden de beeldredactie en maakten het magazine op. Zo kwam een zeer lezenswaardig blad tot stand dat een goed beeld geeft van de ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer én een blik op de toekomst biedt. De 2000 exemplaren die Veelzijdig Boerenland uitdeelde aan relaties waren zeer in trek.

Producten: