Aanleiding

De tijd waarin de overheid alles regelt is voorbij. Burgers pakken steeds meer zelf op, ook in het groene domein. Van het beheren van een groenstrook tot het inrichten van een heel natuurgebied: groene burgerinitiatieven hebben de afgelopen 10 jaar een grote vlucht genomen. Hoe ga je daar als ambtenaar van gemeente of provincie op een goede, constructieve manier mee om? Hoe werk je samen en hoe verdeel je verantwoordelijkheden? Dat is een zoektocht. Onderzoekers van Alterra (huidig Wageningen Environmental Research) begeleiden vooroplopende ambtenaren daarin met het Leernetwerk Samenspel burgerinitiatieven in het groene domein. Dat leernetwerk, waarin deze pioniers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen, draait nu een aantal jaar en heeft zowel de onderzoekers als de deelnemers heel wat inzichten en leerpunten opgeleverd. Het werd tijd om die wat breder te delen met een magazine, vonden de onderzoekers.

Wat heeft de Lynx verzorgd?

Geert van Duinhoven, Florien Kuijper en Rob Janmaat schreven de artikelen voor het magazine ‘Pionieren’. We startten met een uitgebreid redactieoverleg, waarin we de inhoudsopgave opstelden en bespraken welke toon ieder artikel moest krijgen, welke inzichten of lessen goed naar voren moesten komen, welke beelden daarbij passen.

Daarmee gingen we op pad. We schreven achtergrondartikelen en verhalen en portretten vanuit de praktijk van het leernetwerk. Daarvoor interviewden we een groot aantal betrokkenen, onderzoekers, ambtenaren en bestuurders.

Allerlei aspecten van de nieuwe samenwerking komen aan de orde. Vanuit waterschappen, provincies en gemeentes vertelden mensen over hun ervaringen in de praktijk. Veel goede en inspirerende voorbeelden, maar niet alleen maar hallelujaverhalen. Het gaat ook over de zoektocht, de ervaringen en de gaandeweg opgedane inzichten.

Het resultaat is een mooi magazine, waaruit een beeld naar voren komt dat het allemaal zeker niet vanzelf gaat, maar dat het zeer bevredigend is als overheden en groene burgerinitiatieven met openheid en begrip voor elkaar samenwerken.

Aanvullend maakten we een e-zine, een verkort en aantrekkelijk vormgegeven digitaal magazine. Dit kan eenvoudig gedeeld worden en geeft snel een goed beeld van het magazine én van het leernetwerk. Goede promotie dus!

Producten

Download hier het volledige magazine als PDF.