Uitgeverij

Uitgeverij Landwerk is een bijzondere klant. Niet alleen omdat het type werk voor een uitgeverij nog wel eens afwijkt van andere opdrachten, maar vooral omdat de uitgeverij bij ons in huis is gevestigd. We switchen makkelijk van e-mailadres (van ..@delynx.nl naar ..@landwerk.nl), van begroeting aan de telefoon en van gebruik van twitteraccount.

Landelijk gebied

We voelen ons thuis in het werk voor Landwerk. Vooral omdat het thema 'het landelijke gebied' naadloos aansluit bij de thema's waar we als De Lynx graag mee bezig zijn. Altijd leuk dus om daarover artikelen te schrijven en om de vormgeving van het tijdschrift Landwerk of van een boek te doen. Ook de eindredactie van een (beleids- of participatie)roman is een mooi deel van het werk. Net als het organiseren van themabijeenkomsten voor Landwerk.

We pakken ook werkzaamheden voor Landwerk op die je niet vaak tegenkomt als communicatiebureau. Zoals bijvoorbeeld advertentiewerving, abonnementenadministratie of de verkoop van boeken. Overigens voeren we een deel van deze taken ook uit voor het Vakblad Natuur Bos Landschap.