Wageningen loopt warm voor een klimaatneutrale stad. Als klimaatpartner draagt communicatiebureau de Lynx vanzelfsprekend haar steentje bij.

Gezamenlijk klimaatplan voor 2030

Het klimaatplan dat is opgesteld om Wageningen in 2030 klimaatneutraal te krijgen, is ondertekend door 27 ‘klimaatpartners’. Deze partners zijn onder andere gemeente Wageningen en instellingen, bedrijven en organisaties in de stad. Zij richten zich vooral op het toepassen van geothermie, zonne- en windenergie en klimaatneutrale bedrijventerreinen. Wethouder de Brito is verheugd over de samenwerking van de klimaatpartners.

"Samenwerking is essentieel om Wageningen daadwerkelijk klimaatneutraal te maken"

Klimaatpartner

De Lynx is vanzelfsprekend klimaatpartner en geeft zelf ook uitvoering aan het plan. Elk jaar ondernemen we stappen om ons gebouw te verduurzamen met het doel een klimaatneutraal kantoor te realiseren. Afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in de isolatie van het pand.
Wat deed De Lynx nog meer?
De Lynx zette de strategie op voor Wageningen Klimaatneutraal en we beheren de website. Om alle initiatiefrijke projecten goed in beeld te krijgen, maakten we een digitale poster.

Gemeente Wageningen ondersteunen we regelmatig in klimaatcommunicatie, zoals de winkeldeuractie ‘Natuurlijk zijn wij open!

Lees meer over het gezamenlijk klimaatplan in Wageningen.

Heeft u zelf een klimaatvraagstuk? Vraag Miranda Koffijberg wat we voor u kunnen doen.