Aanleiding

De Heimans en Thijsse Stichting was na vele jaren aan een nieuwe website toe. De website dateerde net niet uit de tijd van Heimans en Thijsse zelf, maar stamde wel uit het begin van deze eeuw. En het oog - ook dat van de moderne browser en zoekmachine - wil ook wat.

De Heimans en Thijsse Stichting wil het gedachtegoed van de eerste natuurbeschermers van Nederland, Jac. P. Thijsse en Eli Heimans, levend houden. Ook in deze tijd zet de stichting zich in voor de bescherming van de natuur in Nederland. Een doel waar wij graag op onze manier aan bijdragen met een mooie en frisse website, die weer jaren mee kan.

Wat heeft De Lynx geleverd?

We hebben een modern ontwerp gemaakt, waarin heden en verleden zichtbaar worden. Op de achtergrond zwartwitbeelden uit het archief van de stichting; op de pagina's zelf kleurenfoto's uit het nu. Zo laten we zien hoe de stichting op een moderne manier voortborduurt op het gedachtegoed van de grondleggers.

Uiteraard stemden we het ontwerp af met het bestuur, zowel het uiterlijk als de menustructuur. We bouwden de website, inclusief nieuwe nieuwsbrieffunctie en 'i-frames' om de nog prima functionerende bibliotheek en boekenmarkt ook op de nieuwe website toegankelijk te houden. We zetten een groot deel van de teksten, beeld- en geluidsfragmenten, nieuwsbrieven en andere inhoud over. En uiteraard gaven we instructie voor het beheer van de nieuwe site. Wat in WordPress uiterst eenvoudig en intuïtief werkt - ook dat is een hele verbetering!

Het resultaat is te zien op http://www.heimansenthijssestichting.nl/.