Provincies en waterschappen

Water, klimaat, natuur… alles hangt met elkaar samen. Regelmatig roepen provincies en waterschappen onze hulp in om daar over te communiceren. Zo vroeg het RBO-oost (Regionaal Bestuurlijk Overleg, o.a. provincies, waterschappen en gemeenten) ons om een publicatie te maken rond Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Deze publicatie moest het eind van de planvorming en de start van de uitvoering markeren, te presenteren op het grote ZON-symposium in maart 2016. Marjel Neefjes stelde een eenmalig glossy magazine samen met daarin interviews, onderzoek, plannen en maatregelen op een luchtige, prettig leesbare manier. Lotty Nijhuis en Miranda Koffijberg schreven eraan mee, Annita van Betuw maakte er een prachtig tijdschrift van wat ook beschikbaar is als e-zine.

Hagmolenbeek

Waterschap Vechtstromen wilde bij de feestelijke opening van de heringerichte Hagmolenbeek een mooie brochure over het beekherstel en de nieuwe natuur in en rond deze Twentse beek. Die is verondiept, kreeg een breed winterbed, en mag weer meanderen. Zo kan de beek veel meer water vasthouden in het verdrogende Twentse landschap. Annita van Betuw en Marjel Neefjes bedachten een schuin afgesneden zigzagfolder. Zo konden ze de hele beek in één keer in beeld brengen, en door de schuine snede ontstonden meanderende tabjes. Marjel deed interviews, schreef de teksten, Annita gaf de folder zijn bijzondere vorm.