‘#groenwageningen’ is de afgelopen tijd vaak gebruikt. Wageningen streeft naar de titel ’Groenste stad van Nederland’. De gemeente doet dit jaar namelijk mee aan de nationale groencompetitie, de Entente Florale 2018. Op 21 juni – midzomerdag - werden de jurydag en diverse groene activiteiten in en om de stad georganiseerd.

Wat deed De Lynx?

Groenbeleid in een attractieve vorm

Voor de competitie zijn een aantal communicatiemiddelen vereist. Wij hielpen de gemeente met de redactie en vormgeving van deze documenten. We redigeerden de beleidssamenvatting en goten deze in een aantrekkelijke vorm zodat het geschikt was  voor de jury, en ook voor de gemeenteraad. De jury kreeg een routeboekje wat ze makkelijk op de fiets in konden zien. Voor de inwoners maakten we een publieksversie met groene routepunten die een beetje groene Wageninger gezien moet hebben.

Groen Wageningen Dag

Om van de jurydag ook een ‘Groen Wageningen Dag’ te maken, enthousiasmeerden we Wageningse groene organisaties om tijdens deze dag activiteiten te organiseren. Tijdens het startoverleg werd duidelijk dat een website deze activiteiten het beste onder de aandacht van de inwoners kon brengen. De Lynx lanceerde en beheerde de website groenwageningen.nl met kalender, kaart van Wageningen met de activiteiten en de groene bedoelingen van de gemeente.  De website wordt de rest van het jaar ook gebruikt voor updates over het groenbeheer van de gemeente, zoals de ontwikkeling van vlindervriendelijke bermen. Ook gaat deze zeer waarschijnlijk een rol spelen in de verdere communicatie rondom groenbeheer in Wageningen, waar De Lynx eerder een communicatieplan voor schreef.

Verhalen van groene initiatiefnemers

De Lynx schreef twee persberichten en maakten een advertentie in Stad Wageningen. We interviewden enthousiaste inwoners die groene initiatieven in de stad op touw zetten en plaatsten dit op groenwageningen.nl. Met #groenwageningen brachten we de verhalen en acties via social media onder de aandacht.

 

Entente Florale

De Nationale Groencompetitie oftewel de Entente Florale is een wedstrijd tussen Nederlandse steden en dorpen. De winnende stad en het winnende dorp kan meedoen aan de Entente Florale Europe. Doel van de wedstrijd is brede aandacht voor groen en het feit dat een vitale groene stad goed is voor economie, sociale en maatschappelijke zaken.

Producten