De provincie Brabant riep een aantal jaar geleden een team in het leven om de voedseltransitie bottom-up en op onconventionele wijze te gaan aanjagen en ondersteunen. Om innovators een podium te bieden, communicatie te versterken en mensen te verbinden, vroeg de provincie De Lynx om een website te ontwikkelen. De Lynx verzorgt sindsdien ook alle content (website, nieuwsbrief, sociale media) en ondersteunt het opbouwen van de community.

Ondersteuning voedseltransitie

Brabant wil in 2020 tot de meest duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa behoren. Met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving, met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu. Kwaliteit en toegevoegde waarde gaan het verschil maken. Alle spelers in de Brabantse agrofood bereiken dit door samen te werken, te innoveren, betere verdienmodellen te creëren die aansluiten op de klantvraag, kringlopen te sluiten en knelpunten op te lossen in overlastgebieden.

Het transitieteam FoodUp! Brabant kreeg de ruimte om een beweging op gang te brengen en nieuwe wegen te vinden. FoodUp! ondersteunt innovators, koppelt mensen met energie aan projectideeën die bijdragen aan de versnelling van de transitie van de agrofoodsector, en werkt hiervoor samen met het onderwijs. De website foodupbrabant.nl en bijbehorende sociale mediakanalen helpen bij het verspreiden van ideeën, het zichtbaar maken van initiatieven en het opbouwen en onderhouden van een netwerk.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

De Lynx ondersteunde vanaf 2012 Netwerk de Peelhorst van de provincie Noord-Brabant. Dit was gericht op het dichter bij elkaar brengen van boer en burger en het stimuleren van initiatieven voor een duurzame veehouderij. De Lynx gaf de website vorm en deed het dagelijks beheer. Toen in 2016 de stap werd gezet naar de vorming van het nieuwe, provinciebrede netwerk FoodUp! Brabant, werd de Lynx gevraagd te adviseren bij de ontwikkeling van de website en de bouw te begeleiden. Voor de ontwikkeling van FoodUp! Brabant werkten we samen met Total Public (merkidentiteit en het ontwerp) en de Internet Jongens (bouw website).

Voor de lancering van foodupbrabant.nl werden we ook gevraagd voor het dagelijkse beheer van de website, sociale media en digitale nieuwsbrief. We schrijven nieuws- en achtergrondverhalen en houden de activiteitenagenda bij. Daarnaast zijn we sparringpartner voor de communicatie en ontwikkelen we aanvullende producten, zoals animaties.

In 2018 ontwikkelden we op verzoek van het team ook de website van de Landbouw Innovatie Campus (LIC) die onderdeel werd van FoodUp! Brabant. De LIC ondersteunt boeren die willen veranderen. Deze projectwebsite werd geïntegreerd in foodupbrabant.nl. Ook voor de LIC-website verzorgen we sindsdien content en beheer.

Producten

  • Website algemeen: ontwikkeling en onderhoud
  • Websitebeheer: dagelijks beheer, verzorgen content
  • Digitale nieuwsbrief: vormgeving, content, verzending
  • Social media: advies en beheer; Facebook, Twitter, Instagram
  • Communicatieadvies
  • Vormgeving: deelprojecten zoals animaties en advertenties