Een sterke identiteit werkt als een kompas voor een organisatie. Het onderscheidt je van organisaties in hetzelfde werkveld en het geeft de leden en andere stakeholders een gevoel van herkenning en verbondenheid. ECRR vroeg ons om hun communicatie te analyseren en advies te geven hoe zich te profileren. Wij adviseerden hen om bij de analyse ook de ideeën van hun leden en lezers mee te nemen en hielden een enquête onder hun nieuwsbrieflezers. De resultaten geven de ECRR een duidelijke richting: wat waarderen de lezers en wat zijn dus belangrijke kernwaarden? En: welke kanalen zijn het meest effectief? Met die conclusies weet de ECRR waar zij haar focus moet leggen.

ECRR en haar communicatiekanalen

European Centre for River Restoration (ECRR) is een Europees netwerk dat zich inzet voor ecologisch rivierherstel. ECRR bestaat bijna 25 jaar en is in het leven geroepen als kennisnetwerk bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Via de website en nieuwsbrief levert ECRR kennis, nieuws, technische informatie en succesvolle voorbeelden van toegepast ecologisch rivierherstel. ECRR heeft 12 leden en een achterban van ongeveer 2500 nieuwsbrieflezers. Wetlands International, één van de leden, kreeg van ECRR de opdracht om de communicatiekanalen en identiteit te evalueren. Zij schakelden De Lynx in voor uitvoering hiervan, wat wij met veel plezier hebben gedaan.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

Om een beeld te krijgen van de organisatie interviewden we leden van het bestuur van ECRR. We bekeken de communicatiekanalen en nadat we de belangrijkste vragen op een rij hadden, stelden we een enquête op voor zowel de leden als de nieuwsbrieflezers. Op basis van de uitkomsten van de enquêtes stelden we een identiteitsdocument en evaluatierapport op.

Uit de enquêtes kwamen een aantal verrassende uitkomsten die ECRR helpen om keuzes te maken welke communicatiemiddelen effectief in te zetten. Zo kwam naar voren welke social media de leden en nieuwsbrieflezers juist wel, of nauwelijks gebruiken. En wat zij de belangrijkste kernwaarden van ECRR vinden. Het identiteitsdocument en evaluatierapport geven richtlijnen hoe ECRR zich het beste kan profileren.

Producten

  • Enquêtes voor leden en nieuwsbrieflezers
  • Identiteitsdocument
  • Evaluatierapport communicatiemiddelen

Lees ook over de campagne #ProjectWater, waar we voor Wetlands International aan bijdroegen.