Voor de Waddenzee wordt een actief beleid opgezet om de risico’s van invasieve exoten te verminderen. De Working Group on Alien Species stelde hiervoor een actieplan op en vroeg Wing en De Lynx om het communicatieplan te schrijven.

Wat deed De Lynx?

In samenwerking met procesbegeleider Wing stelden wij vast via welke routes uitheemse soorten in de Waddenzee terecht komen. Op basis van deze ‘pathways’ identificeerden we de belangrijkste doelgroepen. Per doelgroep kon zo een actieplan worden opgesteld voor effectief bereik. De wens voor het communicatieplan was een digitaal document dat snel ingekeken kan worden. Hiervoor produceerden we een interactieve en overzichtelijke pdf. We maakten drie voorbeelden van communicatieproducten die per doelgroep ingezet kunnen worden.

Voorbeelden van communicatie

We ontwierpen een advertentie voor in huis-aan-huisbladen. Dit om bewoners in het Waddenzeegebied te informeren over beheermaatregelen bij en bewustwording over de Japanse invasieve soort Rosa Rugosa. Voor mosselvissers in de Waddenzee stelden we een poster op met de oproep om onbekende soorten te melden. We stelden een educatief programma op voor scheepvaartopleidingen, als aanvulling op het programma ‘Schone Scheepvaart’.

Organisaties in de Waddenzee

De Working Group on Alien Species (WG-AS) is een werkgroep van de Trilateral Wadden Sea Board. Zij hebben als doel om het UNESCO werelderfgoedgebied te beschermen. De drie landen Denemarken, Duitsland en Nederland werken hierin samen. De specifieke opdracht van de WG-AS is om de introductie en verspreiding van invasieve exoten tot een minimum te beperken. Uitheemse soorten kunnen – als zij invasief worden – grote schade toebrengen aan de infrastructuur, economie (mosselkwekerijen), veiligheid, gezondheid en biodiversiteit, omdat zij inheemse soorten verdringen.