Gemeente Wageningen vroeg De Lynx om een communicatiestrategie op te stellen voor de transitievisie Warmte. Bij deze transitie - die steeds actueler wordt - gaat het over ‘aardgasvrij wonen’ door aardgas te vervangen door duurzame warmtebronnen. De Lynx adviseert de gemeente hoe de communicatie aan te pakken.

Draagvlak voor aardgasvrij wonen is een complex gezamenlijk proces

Bij de transitie naar aardgasvrij wonen zijn tal van spelers betrokken: woningbouwcorporaties, netbeheerders, grote instellingen als scholen en zorgverleners, de gemeente en natuurlijk de Wageningse inwoners en bedrijven. De overgang naar aardgas is dus vooral een gezamenlijk proces: de gemeente kan en wil het niet alleen doen, en roept inwoners en bedrijven op om mee te denken en mee te doen.

Wat deed De Lynx om de strategie over aardgasvrij wonen te bepalen?

De Lynx schreef het communicatieplan met daarin naast de analyse een voorstel voor de inhoudelijke boodschap, campagneboodschappen en -beelden en een plan van aanpak. We stonden onder andere stil bij vragen als: hoe betrek je mensen hierbij? Welke benadering slaat aan? Hoe kun je de voorhoede verder versnellen en samen met hen alternatieven voor aardgas onderzoeken en uitrollen in hun wijk?

Interesse in communicatieadvies over aardgasvrij wonen? Neem vrijblijvend contact op!

De Lynx maakt zich oprecht zorgen over de gevolgen van klimaatveranderingen. We houden ons daarom graag bezig met de transitievisie warmte. Ontdek hier wat wij voor je kunnen betekenen of neem direct contact met ons op.