Community Plasticvrije Waddenzee

De 'containerramp' in januari 2019, vlak voor de Waddenkust, met het schip de MS Zoe, zorgde dat de stranden en dijken van de Wadden bedolven raakten onder heel veel kunststof afval. Direct kwamen er partijen in het Waddengebied in actie en startten grootscheepse opruimacties. Van overal in Nederland stroomden mensen toe om mee te helpen opruimen. 

De ramp liet zien hoe kwetsbaar de Wadden zijn voor plastic vervuiling. Het liet ook zien hoeveel wil er is om die vervuiling terug te dringen! Om alle krachten, projecten en ideeën hiervoor te bundelen nam Rijkswaterstaat het initiatief voor een 'Community Plasticvrije Waddenzee': een groep partijen die samen het plastic-vrij maken én houden van de Wadden moet gaan versnellen.

Rijkswaterstaat vroeg De Lynx om deze Community op te zetten, net zoals we eerder deden langs de grote rivieren (Maas, Rijn, Lek en IJssel). Daar werken partijen nu gecoördineerd en structureel aan opruimacties langs de rivier.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

Judith Harrewijn stelde een helder plan voor de Community Plasticvrije Waddenzee op: wat is de missie, aan welke zaken gaan we werken, wat willen we bereiken, met wie en hoe? Ze benaderde ruim 30 koplopers uit alle sectoren om deel te nemen: van de Waddengemeenten tot Stichting Friesland Circulair, van de organisatie van het festival Into the Great Wide Open tot prominente jutters.

Die koplopers schoven graag aan bij de startbijeenkomst die Judith belegde in april 2019, en ook bij de tweede bijeenkomst vlak voor de zomer. Ze maakten kennis en bespraken waar ze elkaar kunnen versterken. Dat bleek op veel fronten te zijn, zowel door te werken aan innovatieve manieren voor het voorkomen van nieuw afval in zee, het opruimen van afval en het recyclen van afval dat werd opgevist- en opgeraapt.

Na de geslaagde, vliegende start van de Community, droeg Judith de begeleiding over aan Rijkswaterstaat. De voortgang van het werk van de Community is straks te volgen op waddenzee.nl.