Hoe maken we in Nederland de transitie naar een natuurinclusieve samenleving? Het KennisCentrum Natuur– en Leefomgeving (KCNL) zoekt sinds 2016 naar goeie antwoorden op deze vraag. Dat doet ze door onderwijs en praktijk, maatschappij en bedrijfsleven te verbinden, om samen te werken aan innovatieve projecten voor die transitie. Praktijkmensen, lectoren en studenten verkennen nieuwe wegen op weg naar de vergroening van steden, het beter verbinden van mensen en natuur, de kansen voor circulair beheer in het landelijk gebied, het versterken van de biodiversiteit enzovoorts. Alle verzamelde kennis uit de projecten worden breed gedeeld via kennisbijeenkomsten en de website kcnl.nl.

Wat heeft de Lynx verzorgd?

  • BEHEER VAN DE WEBSITE
    Vanuit De Lynx zorgen we dat uitkomsten en producten van alle projecten steeds snel te vinden zijn op de website. We verzamelen het nieuws en verpakken dat in heldere webteksten. Ook ondersteunen we het KCNL bij de communicatie van bijeenkomsten, zoals met mooi vormgegeven uitnodigingen.
  • EENMALIG MAGAZINE OVER RESULTATEN
    Na vier jaar van hard werken heeft het KCNL al veel successen geboekt. Die zijn het waard om gepresenteerd te worden in een éénmalig magazine ‘KCNL, stad & land innovaties’. Met de uitgave van dit magazine (3.000 exemplaren) bereikt het KCNL ook een nieuwe groep partijen te bereiken, en hen uit te nodigen om de samenwerking te verkennen.
    Vanuit de Lynx ontwikkelden we het concept voor het magazine, schreven alle artikelen, verzorgden de vormgeving en begeleidde het drukwerk.