Aanleiding

De gemeente Wageningen stelde een nieuw groenbeleidsplan op, met daarin veel aandacht voor de rol van inwoners bij het beheer. Ze vroeg De Lynx om, direct na de vaststelling van het groenbeleidsplan, een praktisch communicatieplan op te stellen. Doel van dit plan was ervoor te zorgen dat inwoners van Wageningen zich goed geïnformeerd weten over het groenbeheer, en zich uitgenodigd voelen om actief mee te werken aan de kwaliteit van het groen in hun buurt.

Wat heeft de Lynx verzorgd?

In het traject naar het nieuwe beleidsplan haalde de gemeente Wageningen al veel ideeën en wensen van inwoners over de communicatie rond het groenbeheer op: welke informatie ze graag krijgen, welke ze nu misten, en hoe ze zouden willen meedenken en meedoen. Wij hielden aanvullend een gespreksronde langs alle stakeholders binnen de gemeente zelf. Op basis van alle verzamelde informatie stelden we een communicatiestrategie op en werkten die uit in concrete communicatiemiddelen. Het leverde een praktische aanpak op die de gemeente direct kan gaan uitvoeren.