Waarom de Regionale Energiestrategie (RES)?

Provincies en gemeenten staan samen aan de lat om te zorgen voor totaal 35 terawattuur aan duurzame energie in 2030. Die opgave vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Een terawatt – wat moet je je daarbij voorstellen?! Om het simpel te houden: het is de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt met zo’n 150 windturbines of 1650 hectare aan zonneakkers. In 30 regio’s in Nederland worden nu plannen gemaakt om aan de vraag naar 35 terawattuur te voldoen. Dat gaat in een Regionale Energiestrategie (RES).

Welke bijdrage levert De Lynx?

Via ons werk voor RES Rivierenland kwamen we in februari 2020 ook terecht in Regio Arnhem Nijmegen. Daar sprongen we op een rijdende trein en gingen meteen aan de slag: vullen van de website, nieuwsbrieven en de tekstredactie en vormgeving van het voorlopig concept bod. We steken ook veel tijd in het opbouwen van contacten met de communicatieadviseurs van de 16 deelnemende gemeenten. De plannen voor het opwekken van elektriciteit uit zon en wind zijn op regionaal niveau op grote lijnen geschetst en worden op lokaal niveau verder ingevuld. Dat vraagt om een goed participatieplan en het faciliteren van de wethouders en ambtenaren van de gemeenten.

Interessante communicatie-uitdaging

Doelstelling van de RES Regio Arnhem Nijmegen is om een plan te maken 'van, voor en door de regio'. Er worden daarom zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het proces betrokken. Door mee te denken in bijeenkomsten, door mee te praten aan een 'participatietafel' of via een enquête. Dat roept interessante communicatievragen op: hoeveel inwoners moeten betrokken zijn, om te kunnen zeggen dat je participatieproces geslaagd is? Op welke vlakken kunnen inwoners en stakeholders meedenken en hoe ver gaat hun invloed? Hoe ga je om met tegenstanders en wat als er een alternatief plan vanuit de inwoners wordt gepresenteerd? Een uitdagend project!

Producten

Ook advies nodig over de energietransitie? Neem vrijblijvend contact op.

De Lynx maakt zich oprecht zorgen over de gevolgen van klimaatveranderingen. We houden ons daarom graag bezig met energietransitie. Ontdek hier wat wij voor je kunnen betekenen of neem direct contact met ons op.