Hoera, weer een gemeente die biodiversiteit flink op de kaart zet: recent stelde de gemeenteraad van Lochem het plan ‘Lochem natuurlijk’ vast. Lochem Natuurlijk is een concreet programma voor het versterken van de biodiversiteit in de hele gemeente. Met een hele serie maatregelen moeten planten en dieren de komende tijd meer ruimte, voedsel en veiligheid krijgen. Er liggen daarvoor overal kansen, zowel in het buitengebied als in de woonkernen.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met bijvoorbeeld uitbreiding van het ecologisch beheer en het omvormen van eenvormig groen naar biodiverse plekken. Ze gaat vooral ook graag samen met anderen aan de slag. Een deel van het planbudget is daarom gereserveerd voor initiatieven van bewoners van alle woonkernen. De uitvraag om projecten aan te melden staat al klaar.

Foto van: Rutmer Zwerver

Opstellen en meedenken

Miranda Koffijberg van De Lynx schreef het biodiversiteitsplan voor Lochem en dacht actief mee in het proces,  in samenwerking met ecologisch adviesbureau Eelerwoude. En natuurlijk met een grote groep lokale partijen die veel inbreng leverden voor het plan.

Aantrekkelijk gepresenteerd

Grafisch vormgever Miek Saaltink van De Lynx zorgde ervoor dat het plan er ook aantrekkelijk uit kwam te zien. Dat helpt als je een onderwerp graag goed onder de  aandacht wil brengen. Complimenten voor het plan kwamen er van de provincie Gelderland, die de totstandkoming ervan cofinancierde.

Nieuwsgierig? Bekijk het biodiversiteitsplan.