Aanleiding

Op boerenerven liggen prachtige kansen om de biodiversiteit te versterken. De gebouwen, het groen, de oude bomen en slootkanten trekken van oudsher volop leven aan. Vogels, vleermuizen, marterachtigen, bijen en hommels: noem maar op.

De zuivelcoöperatie ‘Rouveen Kazen’ uit Noord-Overijssel wil al haar 250 aangesloten melkveehouders verleiden om die soorten weer meer ruimte te geven op hun erf. De provincie Overijssel vond dit een heel goed idee.

Samen vroegen ze bureau Ecogroen en De Lynx om een websitetoepassing maken. Onder de naam ‘Biodiversiteit á la Carte’ kan een boer zelf kiezen welke soorten hij graag op zijn erf ziet. En wat hij daarvoor kan doen – of juist kan láten.

Wat hebben we verzorgd?

Ecogroen zorgde voor alle praktische informatie over 20 erfsoorten die voorkomen in het werkgebied van Rouveen. Van steenuil, putter en waterspitsmuis, tot wilde narcis en dotterbloem. Het bureau gaf ook aan hoe elke plek op het erf is in te richten voor soorten.

De Lynx zorgde ervoor dat alle informatie helder en aantrekkelijk werd gepresenteerd, met goedlopende teksten en een mooi ontwerp.

Bekijk zelf het resultaat!