Versterking communicatie van ANV Water, Land & Dijken

Communicatie doe je er als agrarisch collectief niet zo maar even bij, merkte het bestuur van de Noord-Hollandse agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken (WLD). Want er is véél te communiceren: met alle 500 leden, met de 600 vrijwilligers, met opdrachtgevers, andere terreinbeheerder, scholen en burgers. Ze vroeg De Lynx eens kritisch mee te kijken wat er op het vlak van communicatie van de vereniging nog beter kon.

Merkstrategie ontwikkelen

Dat deden we graag, want plattelandsnatuur gaat ons aan het hart! Samen met het bestuur en de medewerkers van WLD kwamen we er al snel achter dat de ANV gebaat was bij meer focus in de communicatie. We ontwikkelden daar met elkaar een merkstrategie voor. Dat betekende dat er heldere keuzes gemaakt moesten worden: waar stáát WLD vooral voor?  ‘Sterk in plattelandsnatuur’ werd de pay-off die de missie van WLD kernachtig samenvat.

Aanpak verbetering communicatie

We keken ook naar alle communicatiemiddelen en de organisatie van de communicatietaken en stelden er een praktisch 'verbeterplan' voor op. Water Land & Dijken nodigde ons vervolgens uit om hen te helpen om het verbeterplan ook uit te voeren. Miranda Koffijberg was daarvoor een half jaar lang één dag per week aanwezig op het kantoor in Purmerend. In nauwe samenwerking met de medewerkers en bestuursleden werkte ze aan de vernieuwing van de website, de nieuwsbrieven en het jaarverslag. En ook aan de versterking van ieders schrijfkwaliteiten en het social mediagebruik.

Zelf verder kunnen

'Draag ons vooral jullie communicatiekennis over, zodat we zelf verder kunnen,' zo luidde de opdracht bij de detachering. Dat is gelukt. Natuurlijk duiken er altijd weer nieuwe communicatievragen op. Om op die momenten weer even mee te denken en te kijken spraken we nog een 'communicatiestrippenkaart' af: voor inzet op afroep. Bijvoorbeeld om een persbericht en een aantrekkelijk verslag van een mini-symposium te maken, of een flyer over bodemcoaches. Zo blijven we betrokken bij dit innovatieve agrarisch collectief!