Aanleiding

In de afgelopen jaren zijn alle betrokkenen gaan inzien dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer niet meer op koers ligt. Ondanks dat heel veel mensen hun best doen, is de overhead relatief hoog en waren de resultaten mager. Daarom is in 2016 een vernieuwd stelsel in voor Agrarisch natuur en landschapsbeheer ingegaan. Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer moet vanaf 2016 efficiënter en effectiever. Meer biodiversiteit en minder uitvoeringslasten zijn het doel, maar dat vraagt van alle betrokken partijen een andere aanpak.

We zijn vanaf 2014 betrokken bij de communicatie rondom het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016 (ANLb 2016). Door de jaren heen hebben we verschillende producten verzorgd en ook in 2016 blijven we ons hiervoor inzetten.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

Tijdens het proces naar het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 hebben we zowel een adviserende en rol gehad in de communicatie, als verschillende producten geleverd. Om het nieuwe proces in kaart te brengen, hebben we in opdracht van het IPO/BIJ12 en het Ministerie van Economische Zaken een tijdlijn ontworpen. Hierin zijn de belangrijkste mijlpalen van dit traject voor de uitvoerende partijen te vinden. Zo zien alle betrokkenen in één oogopslag welke acties in de tijd nodig zijn.

Voor portaalnatuurenlandschap.nl schreven we meerdere teksten en leverden we beeldmateriaal aan. Ook schrijven we mee aan de digitale nieuwsbrief van ANLb. De nieuwsbrief wordt  aangevuld met videoblogs. Met de videoblogs is de inhoud van nieuwe (ambtelijke) documenten en richtlijnen snel en kernachtig toe te lichten. Filmen in het veld geeft daarnaast gelijk weer waar de kansen en knelpunten liggen voor de nieuwe uitvoering en wat de diverse doelgroepen ervan denken. De videoblogs zijn terug te vinden op YouTube.

De Lynx maakte ook een animatie over het vernieuwde stelsel.

In 2016 zijn we gestart met het ondersteunen van BIJ12 in (proces)communicatie rondom de herziening van de digitale informatievoorziening over het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016.

Producten

  • Corporate story
  • Folderteksten
  • Communicatieadvies & Strategie
  • Digitale nieuwsbrief
  • Webteksten
  • Videoblogs
  • Tijdlijn
  • Animatie
  • Twitter
  • Programma en organisatie landelijke dag