Privacyverklaring

Communicatiebureau de Lynx kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf bij het invullen van een formulier op de website aan De Lynx verstrekt.

De Lynx kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • voor- en achternaam
  • bedrijfsgegevens
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres

WAAROM COMMUNICATIEBUREAU DE LYNX GEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen als je daar om vraagt. Daarnaast kan De Lynx jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou of met derden gesloten overeenkomst, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.

HOE LANG EN WAAR COMMUNICATIEBUREAU DE LYNX GEGEVENS BEWAART

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Mogelijk moeten we jouw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder jouw voorafgaande actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Lynx worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van je bezoek en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. We hebben Google geen toestemming gegeven om via Communicatiebureau de Lynx verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@delynx.nl. De Lynx zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door De Lynx verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@delynx.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht je om een of andere reden de indruk of bewijs hebben dat wij jouw gegevens niet correct behandelen, dan kan je dit melden aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

COMMUNICATIEBUREAU DE LYNX
Gerrit Zegelaarstraat 1
6709 TA Wageningen

Btw nummer: NL857657586B01