In navolging van het eerste succesvolle online debat van De Lynx over natuurinclusieve landbouw, volgt er nu een tweede online debat. Ditmaal over de stikstofcrisis. Donderdag 4 juni van 16.00 tot 17.00 uur met panelleden Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid CU), Teo Wams (directeur natuurbeheer Natuurmonumenten) en Jan Willem Erisman (directeur Louis Bolck Instituut). Ben jij erbij? 

 - Je kan gratis deelnemen aan het online debat door je op te geven via het formulier onder aan deze pagina - 

De stikstofdepositie: vorig najaar was het nog de grootste crisis in de carrière van premier Rutte. Nu met de uitbraak van Covid-19, zouden we bijna vergeten dat deze crisis bestaat. In het voorjaar heeft de regering een plan gelanceerd om de stikstofcrisis aan te pakken. De feiten:

  • Minister Carola Schouten trekt 5 miljard uit in de komende 10 jaren voor herstel en versterking van natuur en voor het verminderen van de stikstofuitstoot in de landbouw.
  • Meer dan de helft van het bedrag – per jaar ongeveer 300 miljoen euro – gaat naar herstel van beschermde Natura 2000-gebieden.
  • Met de overige 200 miljoen euro per jaar wil het kabinet de toekomstige uitstoot van stikstof omlaag brengen met een mix van duwtjes in de rug en dwang.

Pakken we hiermee de stikstofcrisis op een goede manier aan? Daar zijn twijfels over. Zowel bij natuurorganisaties, wetenschappers en boeren. Tijd voor een goed gesprek over het stikstofplan.

Neem contact op met:

Rob Janmaat

Panelleden van het online debat

Op 4 juni gaan we van 16.00 tot 17.00 uur in gesprek met:

  • Hermen Vreugdenhil (CU Provinciale Staten Brabant). (Carla Dik-Faber is verhinderd).
  • Teo Wams (directeur natuurbeheer Natuurmonumenten)
  • Jan Willem Erisman (directeur Louis Bolck Instituut)

Rob Janmaat en Yvonne de Hilster van Communicatiebureau de Lynx zullen het debat leiden.

Stellingen van het online debat

In het debat gaan we in op de volgende stellingen:

  • Er gaat te veel geld naar effectbestrijding en te weinig naar bronmaatregelen.
  • De doorgaande effectbestrijding in natuurgebieden wekt de illusie dat we daarmee natuurkwaliteit kunnen redden.
  • De vergunningen op basis van dit stikstofplan gaan, net als bij de PAS,  juridisch onderuit.

 

Volg het online debat via Zoom

Het online debat is live te volgen via Zoom. Wil je deelnemen? Vul dan onderstaand formulier in, dan krijg je de deelnamelink via de mail toegestuurd.

Online debat wordt opgenomen

Het online debat wordt opgenomen. Een terugblik wordt later op YouTube geplaatst.