Maar weinig mensen kijken uit naar de komst van een zonnepark of windmolens in het landschap. Zeker niet als die dicht bij huis komen te staan. Toch is de energietransitie niet haalbaar zonder zon- en windparken. Gemeenten staan voor de lastige taak om die te realiseren. Hoe krijgen ze in dat proces ook hun inwoners mee? En hoe zorgen ze dat die inwoners niet er alleen de lasten maar ook de lusten van hebben? 

Ervaringen delen

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) vroeg De Lynx mee te schrijven aan een handreiking voor gemeenten als antwoord op deze vragen. De GNMF heeft, net als de andere provinciale natuur- en milieufederaties, inmiddels veel ervaring met bewonersparticipatie bij zon- en windprojecten. Die ervaringen wil ze graag breed delen.

Handreiking zon en windparken

De ‘Handreiking zon- en windparken realiseren samen met bewoners‘ laat zien hoe je het participatieproces rond zon- en windprojecten op een goede manier aanpakt. Dat is in elk geval door als gemeente zelf de regie te houden en het participatieproces niet aan de ontwikkelaar over te laten. En door niet in de valkuil te stappen het participatieproces te beginnen bij één ontwikkellocatie, maar altijd bij de hele energieopgave. De handreiking geeft aan hoe je dat doet en waar je specifiek op moet letten.

Lokaal eigendom windmolens en zonneparken

Eén grote windturbine kan al gauw jaarlijks 100.000 euro aan lokale baten opleveren. In het landelijke Klimaatakkoord is niet voor niets de ambitie opgenomen om bij zon- en windparken te zorgen voor 50 procent lokaal eigendom. De Handreiking laat zien welke mogelijkheden er zijn om dit eigendom te realiseren. Vaak speelt een lokale energiecoöperatie hierin een trekkersrol. Maar ook als die er nog niet is kan een gemeente de ambitie voor elkaar boksen. De Handreiking geeft aan welke wegen daarvoor te bewandelen zijn.

Onze collega Miranda, communicatieadviseur en redacteur bij De Lynx, schreef de handreiking in nauwe samenwerking met Alex de Meijer, specialist op het gebied van duurzame energie bij de GNMF. 

Wilt u de handreiking downloaden? Dat kan!

Download de handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners‘.  (Let op: het bestand is 8 Mb).

Uitgelichte afbeelding: Alex de Meijer