Het valt niet mee om in grote bijeenkomsten de aandacht goed vast te houden. Een afwisseling van middelen is een vereiste. Het vertonen van video’s begint al gebruikelijk te worden. Voor de bijeenkomst “Samen lerend agrarisch beheren” hebben daarom we een bijzondere versie gemaakt, namelijk een combinatie van video en animatie.

Samenvatting

In samenwerking met videoproducent Andre Schreuders en animator Julia Veldman hebben we een onderhoudende samenvatting gemaakt van het proces naar een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer. Het was prettig om te zien en te horen dat de animatie+video goed werd ontvangen.

De video is te zien op vimeo.

Een verslag van de dag is te vinden op het Portaal Natuur en Landschap.