Een Schone Rijn- dat had Rijkswaterstaat voor ogen. Ze vroeg De Lynx hiervoor om alle relevante lokale partijen bijeen te brengen. Judith Harrewijn deed dit al eerder voor de Schone Maas Limburg, Schone Maas Brabant en Schone Lek en ging graag aan de slag. De samenwerking Schone Rijn kon 13 oktober van start. 

Met Schone Rijn zetten lokale partijen zich in om de toestroom van zwerfvuil naar zee te stoppen. En daarbij draait alles om samenwerking: van agendasetting en bewustwording, het afvangen van afval, monitoring, bronaanpak,  preventie en te zorgen voor alternatieven voor het plastic.

1500 kilo afval

In het weekend van 13 oktober hebben bijna 300 vrijwilligers in gemeenten Duiven, Westervoort, Wageningen, Renkum, Neder-Betuwe, Utrechtse Heuvelrug en Lingewaard de oevers van de Rijn schoongemaakt. De Rijnjutters haalden gezamenlijk ruim 1.500 kilo afval op.

De juttersacties vormen de start van het riviernetwerk Schone Rijn, een samenwerking tussen onder meer IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincie Gelderland. Het grootste deel van het, door de vrijwilligers, ingezamelde afval werd door Rijkswaterstaat opgehaald en verwerkt. De Rijnjutters zijn met name afkomstig van lokale sport-, en vrijetijdsverenigingen. Op deze manier hopen onder meer IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland meer mensen te betrekken bij en bewust te maken van het probleem rondom zwerfafval in water.

Meer partijen

Alle partners willen graag verder met Schone Rijn. Om met nóg meer gemeenten, bedrijven, terreinbeherende organisaties, horecaondernemers, waterrecreatie te verkennen hoe de afvalstroom richting water vooral ook te voorkomen is.

Hoe ook andere riviernetwerken het hoofd bieden aan de plastic soep is te lezen in de folder ‘Schoon Schip Maken‘.  Bekijk ook eens de aanpak in beeld met de korte film ‘Schoon Schip Maken’. De Lynx stelde de flyer samen en coördineerde de filmproductie; beide in opdracht van Rijkswaterstaat.

Meer informatie: