Hoe komen we van boskrimp naar bosgroei?

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over bosuitbreiding in Nederland. De plannen rollen over elkaar heen, met de Bossenstrategie als klapstuk. Maar tot nu toe leidt dit nog nauwelijks tot groei van het areaal bos. Waar ligt dat aan en hoe zorgen we dat die bosuitbreiding er wel komt?

Want bossen zijn van grote maatschappelijke waarde. Ze versterken de biodiversiteit, leveren hout, dragen bij aan de gezondheid van mensen, zijn belangrijk voor de recreatie. Bovendien leggen bossen CO2 vast en zijn dus hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Probos en Communicatiebureau de Lynx organiseren op donderdag 21 januari tussen 15.00 en 17.00 uur een webinar over de vraag hoe we in de komende jaren tot daadwerkelijke bosuitbreiding komen. We horen ook graag uw visie hierop!

Meld u hier aan.

Programma:

 • Bosuitbreiding: lessen uit het verleden.
  Op basis van studie  van Probos naar 30 jaar bosuitbreidingsbeleid. Gevolgd door interviews met Lex Hoefnagels (prov. Limburg) en Meino Lumkes (prov. Drenthe).
 • De visie en bevindingen van een ongeduldig burgerinitiatief.
  Floor Verdenius heeft het veld verkend en komt tot de conclusie: het gaat (te) traag en de doelen zijn  te laag.
 • Provinciale kansenkaarten en landschappelijke inpassing van bos en bomen.
  Linda Noorman (prov. Groningen) legt uit hoe de kansenkaart bijdraagt aan meer bos en bomen in Groningen.
 • 37.000 nieuw bos of liever nog meer in NL: hoe realiseren we dat?
  Hier gaan we over in gesprek met alle deelnemers en met Teo Wams (Natuurmonumenten), Hanneke van Ormondt (Urgenda) en  Vincent Lokin (Coalitie Bos & Hout)

Datum: donderdag 21 januari, 15.00 – 17.00 uur

Via: Zoom (link volgt na aanmelding).

Aanmelden: https://probos.nl/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=36

Aan deelname zijn geen kosten verbonden


Extra informatie

Bossenstrategie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/18/uitwerking-ambities-en-doelen-landelijke-bossenstrategie-en-beleidsagenda-2030

Bosbericht ‘Bosuitbreiding in Nederland: hoe pakken we deze uitdaging aan?:
http://probos.nl/images/pdf/bosberichten/bosberichten2020-4-DEF.pdf