Een agrarische natuurvereniging (ANV) heeft veel te communiceren:  leden informeren, vrijwilligers werven, goed contact houden met opdrachtgevers én het publiek laten zien welke resultaten er geboekt worden. En dat moet dan vaak met beperkte middelen, tijd en communicatiekennis.

ANV Water, Land & Dijken, een grote speler in Noord-Holland, had haar communicatie al aardig op orde. Maar ze had de ambitie die nog verder te professionaliseren.  Daarom vroeg ze De Lynx de communicatiestrategie, website, nieuwsbrieven en social mediagebruik onder de loep te nemen. Wat doen we goed, wat kan beter en waar liggen nieuwe kansen?
We analyseerden de communicatie-uitingen van Water, Land & Dijken en bespraken wat daarin opviel in een workshop met medewerkers en bestuursleden.  Vervolgens stelden we een verbeterplan op. Met de reeks concrete aanbevelingen voor effectievere communicatie kunnen ze direct aan de slag.

Bent u ook geholpen met een onafhankelijke, deskundige blik op hoe uw organisatie communiceert?  We denken en kijken graag mee op welke onderdelen het (nog) beter kan en hoe. Bel of mail met Miranda Koffijberg om te bespreken wat bij uw wensen past.