Eigentijds online

Eli Heimans en Jac P. Thijsse zijn van grote betekenis geweest voor het draagvlak voor natuurbehoud in Nederland. De Heimans en Thijssestichting wil de geschiedenis van deze pioniers graag levend houden. Vanuit De Lynx hebben wij hier een stukje aan meegeholpen. Wij bouwden voor de Heimans en Thijssestichting een nieuwe en eigentijdse website!

Rijke historie in beeld gebracht.

Samen met de Heimans en Thijssestichting werden eerst de wensen voor de nieuwe website geïnventariseerd. Zo is bijvoorbeeld in het ontwerp gekeken naar hoe de rijke geschiedenis van natuurbehoud in beeld gebracht kon worden. Tegelijkertijd moest de website ook een hedendaagse en moderne uitstraling hebben. Zo zijn we bijvoorbeeld gekomen tot een oude zwart-wit foto op de achtergrond, waarbij de foto’s op de website gewoon in kleur zijn. Zo worden zowel geschiedenis als het heden op de website in beeld gebracht.

Door het nieuwe jasje heeft de website weer een frisse uitstraling. Op deze manier kan de stichting, die een rijke geschiedenis vertegenwoordigd, ook online nog jaren mee!

Bekijk het resultaat op www.heimansenthijssestichting.nl