Het bruist in Nederland van de maatschappelijke ‘groene initiatieven’. Maar wat brengen ze teweeg?  Samen met Wageningen Environmental Research maakten we een magazine over hun impact.

“Het is zo’n idee dat je onder de douche krijgt”, zegt een van de geïnterviewden in het magazine.  Zijn idee was: het sterker koppelen van natuurontwikkeling met aanleg van infrastructuur. Hij ging aan de slag en verzamelde een groep partijen rond het idee. Het  groeide uit tot een landelijk project:  InfraNatuur.

Op weg naar de natuur-inclusieve samenleving

Wageningen Environmental Research (WEnR) ging op verzoek van het ministerie van EZ met deze en negen andere groene maatschappelijke initiatieven aan tafel.  De initiatieven werken allemaal aan de natuur-inclusieve samenleving.  Ze verbinden natuur met sporters, met festivalgangers, met wegenbouwers, met kunstenaars, met mensen met gezondheidsklachten enzovoorts.
Wat krijgen ze voor elkaar? En wat hebben ze nodig om nóg meer voor elkaar te krijgen? Wij waren bij de gesprekstafels aanwezig en schreven er artikelen over. Deze artikelen geven goed zicht op hoe de initiatieven werken.

Kijken naar het geheel

De onderzoekers van WEnR keken ook naar het geheel: wat zien we gebeuren? In welke fase zit de transitie naar de natuur-inclusieve samenleving, en wat is de rol van de overheid daarin? Hun bevindingen staan ook in het magazine.

 

De Lynx werkte eerder met Wageningen ER samen om twee magazines over groene burgerinitiatieven te maken. De eerste over het samenspel van initiatieven met overheden en een tweede over  de rol van bestuurders en raadsleden rond burgerinitiatieven

 

Op zoek naar ervaren redacteuren over groene onderwerpen? Bel met Miranda Koffijberg om te overleggen wat wij voor u kunnen doen.