De wilde bij is in gevaar: meer dan de helft van de 358 soorten wordt met uitsterven bedreigd. Nederland Zoemt zet zich actief in voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Ook De Lynx springt graag in de bres voor dit vlijtige diertje.

Op 9 en 10 maart vindt Nederland Zoemt plaats, tegelijk met NLdoet. Tijdens deze Bijenwerkdag deelt LandschappenNL zoekkaarten uit van wilde bijen. Zodat je straks weet welke soort bij er rond je bloemen zoemt en wat je kunt doen om te helpen.

De Lynx zet zich in voor de wilde bij

De Lynx paste de bijenzoekkaart van de KNNV aan voor de actiedagen tijdens Nederland Zoemt. De zoekkaart voor bijen ligt inmiddels bij alle provinciale landschappen, die het op hun beurt verspreiden onder de vrijwilligers. Ook wordt de zoekkaart uitgedeeld bij Het Appelland in Park Lingezegen, waar De Lynx ook nauw bij betrokken is. Zij gaan op 10 maart een bijenhaag aanleggen.

Wil je ook aan de slag voor de bij?

Kijk op Nederland Zoemt in jouw regio waar je bij kunt dragen. Kijk ook eens op: Bijenhotelkopen.nl.