Burgerinitiatieven rammelen aan de bestaande rollen van bestuurders en politici van gemeenten, provincie en waterschappen. Als een groep bewoners bijvoorbeeld samen een inrichtingsplan maakt voor hun wijkpark, wat heeft een gemeenteraadslid dan nog te zeggen?  

Voor Wageningen Environmental Research (WER/Alterra) maakten we een magazine over hoe het ‘democratisch samenspel’ rond groene burgerinitiatieven zich ontwikkelt. We spraken met veel spelers uit het veld: wethouders, bestuursleden van waterschappen, raadsleden, statenleden, groene initiatiefnemers, onderzoekers, een gedeputeerde. Allemaal zijn ze bezig zich de rol eigen te maken die past bij deze tijd.

Magazine ‘Pionieren’

De artikelen op basis van deze gesprekken vormen de tweede editie van het magazine ‘Pionieren: over het democratisch samenspel rond groene burgerinitiatieven’. Dit magazine is misschien wel ‘verplichte kost’ voor iedereen die met deze burgerinitiatieven bezig is! U kunt het magazine ook digitaal doorbladeren, we maakten er ook een e-zine van.

Onder de aandacht

Een (eenmalig) magazine is een prima manier om onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Afwisselende, persoonlijke en toegankelijk geschreven verhalen nemen de lezer mee in de wereld van het onderzoek. Dit past goed bij de nieuwe rol die de onderzoekers van WER voor zichzelf zien: geen beschouwers aan de zijlijn, maar sterk op de praktijk betrokken onderzoekers.

Heeft u ook interesse in een magazine? Neem dan contact op met Rob Janmaat.