Het was volle bak, op donderdagmiddag 15 juni in Velp, bij het symposium Drones voor de natuur. 100 mensen – natuurbeheerders, adviseurs, beleidsmensen – lieten zich bijpraten over het inzetten van drones in bos- en natuurbeheer.  Daarmee wordt al veel geëxperimenteerd en vrijwel iedereen heeft het gevoel: hier moeten we de komende jaren wat mee!

Veel potentie

De potentie van drones is enorm. Drones kunnen namelijk heel veel als het gaat om monitoring, of het verzamelen van gegevens. Je kunt er allerlei meetapparatuur onder hangen, afhankelijk van wat je wilt weten. Allerlei voorbeelden kwamen voorbij: weidevogelnesten of reekalfjes opsporen met warmtecamera’s, vegetatiekarteringen maken om bijvoorbeeld potentieel leefgebied voor het veenbesblauwtje vast te stellen, lastige plekken inventariseren op iepensterfte. Maar ook gerichte kostenramingen maken in het bosbeheer.

Niet meten om het meten

Het inzetten van drones is nog vrij nieuw. Er kan in potentie heel erg veel, maar dat is ook een valkuil. Houd goed in de gaten welke informatie je nodig hebt, is het advies. Het meten moet geen doel op zich zijn, het doel van een drone is om het beheer beter en effectiever te maken. Daarom is een heel belangrijke stap: hoe zet je al die data om in informatie waar een beheerder in de praktijk iets mee kan? Daarbij moeten techneut en ecoloog nauw samenwerken om de juiste software te ontwikkelen.

Grijs gebied

Bij het onderdeel wet- en regelgeving gaan alle deelnemers wat rechterop zitten. De ontwikkelingen gaan zo hard dat de regels eigenlijk constant achterlopen op de praktijk, met een groot grijs gebied tot gevolg. Er zijn dan ook veel vragen, over certificering vooral, met ook veel antwoorden en tips uit de zaal. Het bewijst dat dit symposium in een behoefte voorziet.

Wat deed De Lynx?

De werkgroep Drones voor de Natuur wil graag die mensen uit de praktijk samenbrengen en hen uitnodigen om mee te denken en kennis uit te wisselen. Het is belangrijk om dat samen te doen, op één platform. De Lynx ondersteunt hen daarbij; met een herkenbaar logo, een goede website, blogs en berichten voor web en sociale media. Ook namen we de praktische organisatie van dit symposium op ons, inclusief de verslaglegging.

Zie www.dronesvoordenatuur.nl